Home

Het DUDOCnetwerk is een netwerk voor docent-onderzoekers en komt voort uit het  programma DUDOC (Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar
vernieuwing van de bètavakken 2007-2012) dat was ingesteld door het Platform Bèta Techniek met steun van het ministerie van OCW. De naam verwijst met een knipoog naar de architect Dudok: de onderzoekers als ‘architecten’ van nieuw bètaonderwijs.De Stichting DUDOCnetwerk is opgericht op 19 februari 2014 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60038896. Bankrekening: NL06INGB 0006 4854 29