Network

The DUDOCnetwerk is a network of  teacher researchers that has its roots in the DUDOC program where teachers research the  educational innovation of the STEM curricula (2007-2012). The program  was set up by the Bèta Techniek Platform with the support of the Ministry of Education, Culture and Science. The name DUDOC refers with a wink to the Dutch architect Dudok: the teacher researchers as ‘architects’ of new science education. The DUDOCnetwerk was established on February 19th, 2014 and is registered with the Chamber of Commerce under number 60038896.

Het DUDOCnetwerk is een netwerk voor docent-onderzoekers en komt voort uit het  programma DUDOC (Didactisch Universitair onderzoek van DOCenten naar
vernieuwing van de bètavakken 2007-2012) dat was ingesteld door het Platform Bèta Techniek met steun van het ministerie van OCW. De naam verwijst met een knipoog naar de architect Dudok: de onderzoekers als ‘architecten’ van nieuw bètaonderwijs. De Stichting DUDOCnetwerk is opgericht op 19 februari 2014 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60038896. Bankrekening: NL06INGB 0006 4854 29